2014/2.

Konferencia az idősek segítéséről

  • Előszó
  • Jeneiné dr. Rubovszky Csilla: Házi segítségnyújtás – talán egy kicsit másképp
  • Dr. Jamrik Kiss Edit: A start munka mintaprogram tanyasi tapasztalatai Csengőd községben
  • Kányai Róbert – Kissné Teklovics Gabriella – Raffai Andrea – Ráczné Németh Teodóra – Szabóné Vörös Ágnes: Idősvonal – kommunikáció, tudatos tervezés, életút
  • Patyán László: Időskorúak közszolgáltatásokhoz való hozzáférésének és szolgáltatáshasználatának jellemzői az Észak – alföldi régióban
  • Szabó Lajos: A professzionális és informális segítők szerepe az idősek otthoni ellátásában
  • Mózer Péter: Pénzbeli ellátások és szociális közszolgáltatások szerepe az időkori biztonság megteremtésében
  • Szécsi Judit: Idősödő munkavállalók munkaerő-piaci helyzete


KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINAK, HOGY ADÓJUK 1%-ÁVAL TÁMOGASSÁK AZ ESÉLY MEGJELENÉSÉT!
HILSCHER REZSŐ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMUNK: 19650988-2-43.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!