2018/3.

Tanulmányok

Bíró Judit: A deviancia szociológiája: a társadalomtudományos normák megsértése?
Monika Riedel – Markus Kraus: Az informális gondozásért nyújtott pénzbeli juttatások közötti hasonlóságok és különbségek a régi és az új uniós tagországokban
Silja Häusermann – Bruno Palier: Foglalkoztatásbarát jóléti reformpolitikák a posztindusztriális gazdaságokban

Magyar valóság

Huszadik alkalommal készült országos adatfelvétel a hajléktalan emberekről. Interjú Győri Péterrel és Gurály Zoltánnal

Műhely

Petróczi Andrea – Varga Lívia: A speciális közfoglalkoztatási pilotprogram megvalósítása és hatásmechanizmusa a magyar szociálpolitika eszközrendszerében

David Donnison (1926 – 2018)

Nyilas Mihály: David Donnison halálára
David Donnison előadása. Nyilvános előadás David Donnison 80. születésnapja alkalmából rendezett ünnepsé