2016/2.

Tanulmányok

David B. Grusky – Alair MacLean: A nagy egyenlőtlenségek társadalmilag káros következményei
Hegedüs József – Horváth Vera – Somogyi Eszter: A magánbérlakás-szektor működése és lehetséges szerepe a közösségi lakáspolitikában – a szociális lakásvállalatok koncepciója

Magyar valóság

Gazsi Adrienn: A támogatott döntéshozatal elve és gyakorlata.
„Az értelmi sérült emberek igazságszolgáltatáshoz való hatékony hozzáférése biztosításának elősegítése” nemzetközi projekt, valamint a hazai szabályozás tükrében

Nemzetközi kitekintés

Széman Zsuzsa: Idősbarát városok, helyek, közösségek

Műhely

Szécsi Judit – Sik Dorka: Szerhasználat egy hátrányos helyzetű járás szegregátumaiban

Recenzió

Lakner Zoltán: „Tenni kell valamit”. Ferge Zsuzsa: Nem cserélek elveket.
Életút-beszélgetések. Készítette: Weiler Katalin. Budapest: Noran Libro, 2016. 254 o.