2016/4.

Tanulmányok

Ferge Zsuzsa: Jaj az országnak, melyben a közösségi szellem bűn!

Merre tart az európai szociális modell?

Konferencia Ferge Zsuzsa 85. születésnapjára

Adrian Sinfield: Strukturális szociálpolitika – a központi pillér. Ferge Zsuzsa 85. születésnapjára
Guy Standing: Az elvi alapon lázadó: a prekariátus lelkiismerete?
Georg Vobruba: Centrum, periféria, árnyék. Új geopolitikai mintázat az euró és a schengeni rendszer válsága után

Magyar valóság

Darvas Ágnes – Farkas Zsombor – Kende Ágnes – Vígh Katalin: : Roma gyerekek a szakellátásban. Gyermekjólét és gyermekvédelem Nógrád megyében

Szociális munka

Sik Domonkos: Szerfüggőség kritikai hálózatelméleti perspektívából

Recenzió

László Johanna: Az etikus és hatékony szervezésről
Sebály Bernadett – Vojtonovszki Bálint (szerk.): A hatalom társadalma vagy a társadalom hatalma? – A közösségszervezés alapjai.
Budapest: Napvilág Kiadó – Humán Platform Egyesület – Civil Kollégium Alapítvány, 2016. 223 o.