2017/3.

Tanulmány

Németh Erzsébet – Zsótér Boglárka – Luksander Alaxandra A 18-35 évesek pénzügyi kultúrája – a pénzügyi sérülékenység háttértényezői

Magyar valóság

Rostás Rita Kínzásmegelőzés és gyermekvédelem – OPCAT tevékenység a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben
Keresztes-Takács OrsolyaRoma fiatalok etnikai identitása és önértékelése egy kérdőíves kutatás tükrében

Műhely

Breitner Péter – Rész Levente„Azóta kedvesebb vagyok az emberekhez” A szociális esetmunka és a közösségi adománygyűjtés összekapcsolása a Van Esély Alapítvány gyakorlatában
Fadgyas-Freyler Petra A hajléktalan emberek általános jellemzői és egészségi állapotuk egy adminisztratív adatbázis alapján

Recenzió

Bíró Judit Kritikai kriminológia (Borbíró Andrea, Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára, Lévay Miklós (szerk.): Kriminológia, Budapest, 2016, Wolters Kluwer, 1031 oldal)
Lakner Zoltán Negyedszázadunk: érték és valóság (Ferge Zsuzsa: Magyar társadalom- és szociálpolitika 1990–2015, Osiris, Budapest, 2017, 510 oldal)