2015/3.

Tanulmányok

Thomas Faist: A transznacionális szociális kérdés, avagy a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelődése Európában
Győry Adrienn – Orosz Anna: A társadalmi befogadás elősegítése a helyi szereplők megerősítésével: egy példaértékű cseh kísérlet

Magyar valóság

Mózer Péter – Tausz Katalin – Varga Attila: A segélyezési rendszer változásai

Szociális munka

Philip R. J. Harington – Liz Beddoe: Civil gyakorlat: a szociális munka új szakmai paradigmája
Légmán Anna: „Nem engedtek dolgozni”. Egy skizofrénnek diagnosztizált ember élettörténetéről
Csontos Erika: Mi az, hogy véletlen? Beszélgetés Bélával, egy felépült, előzőleg „paranoid skizofréniával” diagnosztizált tapasztalati szakértővel