2021/3.


esély - Teljes szám - 2021/3.Tanulmányok
Kopasz Marianna: Iskolai gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok észlelési és jelzési magatartása és annak meghatározói - elméleti modellek és empirikus kutatások
Vastagh Zoltán - Kiss Márta: Közösségi házak és terek funkciói a leghátrányosabb helyzetű térségekben
Rácz Andrea - Sik Domonkos: A késő modern gyermekvédelmi rendszer repedései és fogódzói - egy esettanulmány tanulságai
Patyán László - Széman Zsuzsa - Kostyál László Árpád - Almási Virág Erzsébet - Asztalos Bernadett: A házi gondozók kihívásai a Covid19 első hulláma alatt
Vajda Kinga: Az idősek nappali ellátásának nehézségei
Gosztonyi Márton: A szegénység stigmatizációja és rendszerszintű megközelítése egy internetes fórum alapján
Szabó Attila: Lehet-e szerepe az önkormányzatoknak a harmadik országbeli személyek integrációjában?


Teljes szám
Teljes szám - 2021/3


2021/2.


esély - Teljes szám - 2021/2.Tematikus tanulmányok
Albeck-Tóth Lívia - Kussinszky Anikó: Az idősek emberi jogai és a tapasztalható szemléletváltás, valamint a bentlakásos idősgondozás kihívásai ombudsmani szemmel
Bognár Gergely: Életkor, demográfia és igazságosság
Breitenstein Edit - Goldmann Tamás: Válságok COVID idején - egy bentlakásos idősotthon élete a pandémiában
Sárközy Erika: CÉDRUSNET VÁROSLABOR
Rauh Edit - Talyigás Katalin: Javaslat egy új szemléletű időspolitikára és idősügyi törvényre


Tanulmányok
Hajnáczky Tamás: Cigánytelepek a két világháború közötti Magyarországon
Gyöngyösi Katalin - Erdőhegyi Márta - Balog Gyula: "Mi vagyunk a legutolsó hely"
Erdélyi Tea - Pirisi Károly - Szalay-Komka Norbert: A szegénység kezelése és a feltétel nélküli alapjövedelem
Lőrincz Borbála: "Akkor jöjjetek máskor is... ha lehet róla szó!"