2018/2.

Tanulmányok

Lakner Zoltán: Az innováció kényszere. A demokratikus ellenzéki pártok szociálpolitikai programja 2018-ban
Domschitz Mátyás és Szikra Dorottya: A Jobbik szociálpolitikája

Szociálpolitika története

Varga István: Törvénytelen gyermekek tartása, mint szociális védelmi mechanizmus a két világháború közötti Magyarországon

Műhely

Sárcsevity Bea: A nyugdíjbiztosítás szabályozása a magyar és a szerb alkotmányban a 2. világháború után

Olvasói levél

Hozzászólás Mitchell A. Orenstein „Globális nyugdíjpolitika” című cikkéhez

Recenziók

Máté Anna: Komparatív szociálpolitikai elemzés a rendszerváltás utáni közép-kelet-európai országokról
(Kati Kuitto: Post-Communist Welfare States in European Context – Patterns of Welfare Policies in Central and Eastern Europe, Edward Elgar Publishing, 2016, 210 o.)

Elek Zsuzsanna Réka: „Átlagosan” az átlag alatt (Czibere Ibolya – Loncsák Noemi – Gégény János [szerk.]: „Átlagosan élünk…”
A kárpátaljai magyarság gyermekes háztartásainak életkörülményei, Debreceni Egyetemi Kiadó, 2017. 190 o.)