2014/5.

Tanulmányok

Párkányi Eszter: A cselekvőképességet érintő eljárások dilemmái
Gosztonyi Márton: A közösségi alapú megtakarítási és hitelezési csoportok működése

Magyar valóság

Ferge Zsuzsa: Civil jelentés a gyerekesélyekről, 2012-2013.
Vezetői összefoglaló
Husz Ildikó – Marozsán Csilla: Szociális nyári gyermekétkeztetés - egy rendelet tanulságai

Szociális munka

Pilinszki Attila, Béres Orsolya, Sipos B. Bernadett, Ittzés Gábor: Mit értékelnek a szociális munkások? Mesterképzésben részt vevő szociális munkások értékrendjének sajátosságai

Műhely

Csákó Mihály: Szocializáció alacsony iskolázottságú fővárosi családokban