2018/5.

Tanulmányok

Orosz Éva: Tudománytörténeti adalékok az egészségügy jelenlegi válságának értelmezéséhez
Huszár Ákos - Záhonyi Márta: Egyenlőtlenség és társadalmi mobilitás

Magyar valóság

Keller Judit: Az esélykiegyenlítés egyenlőtlen feltételei: a koragyerekkori szolgáltatások intézményi aszimmetriái
Gyarmati Andrea - Czibere Ibolya - Rácz Andrea: A gyermekvédelmi és szociális szakellátásban elhelyezett fogyatékkal élő vagy más okból speciális támogatást igénylő 0-6 éves gyermekek ellátási sajátosságai

Dokumentum

A Bizottság jelentése a gazdasági teljesítmény és a társadalmi haladás méréséről. 2009. szeptember 14.