2014/3.

Tanulmányok

Csoba Judit: Szolgáltatás vagy társadalmi kontroll?
Rácz Andrea: Az előítéletes gondolkodás megjelenése a gyermekvédelemben

Nemzetközi kitekintés

Franz Hamburger: Európai szakítópróba

Műhely

Bugarszki Zsolt: A magyarországi szociális munka válsága– Vitaindító gondolatok
Győri Péter: Néhány szubjektív gondolat a szociális szakmáról
Krémer Balázs: Az alapvetések érthetőségéről – és tarthatatlanságáról
Szoboszlai Katalin: A szociális munka a változások tükrében: kik vagyunk, hol tartunk és mit kellene tennünk?
Németh László: Hova jutott a szociális szakma a rendszerváltástól napjainkig?

Dokumentum

Csikós Tímea – Kiss Bernadett: A (téli) krízisidőszak tereptapasztalatai az ombudsman szemével

Recenzió

Somogyi Ildikó: A szociális munka Európában


KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINAK, HOGY ADÓJUK 1%-ÁVAL TÁMOGASSÁK AZ ESÉLY MEGJELENÉSÉT!
HILSCHER REZSŐ ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMUNK: 19650988-2-43.

KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!