2014/6.

Tanulmányok

Lennert József – Kovács András Donát – Farkas Jenő Zsolt – Bódi Ferenc: Lakóhelyi szegregáció a dél-alföldi mezővárosokban
Domokos Veronika – Kocsis Attila – Németh Nándor: A Mozgó Játszótér szerepe a kistérségi gyerekesély programokban

Magyar valóság

Szüdi János: Az oktatás az állam szolgálatában. Államérdek, családi érdek
Szűgyi Jerne: Kamaszok mondják… Szociográfii riport

Szociális munka

A szociális munka globális defiíciója

Nemzetközi kitekintés

Juhász Gábor: Jos Berghman (1949–2014)
Jos Berghman: A szociálpolitika újragondolása

Recenzió

Hajnáczky Tamás: Riportkönyv a pokolhegyi cigányságról.
Szále László: P ok ol h e g y. Budapest: Noran Libro, 2014, 270 o.
Szőke Tímea: „Csak a fájdalomtól nem véd meg semmi…”
Borbély Szilárd: Nin c s t e l e n e k . Már elment a Mesijás?
Budapest: Kalligram, 2013, 324 o.