2015/6.

Tanulmányok

Takács Erzsébet: Szingularitás és szolidaritás. Az egyenlőség és az együttműködés lehetőségei az individualizálódott társadalmakban

Magyar valóság

Kováts Bence: Rezsitámogatás-csökkentés. Az új lakásfenntartási célú települési támogatások vizsgálata 31 önkormányzat példáján
Homoki Andrea – Czinderi Kristóf: A gyermekvédelmi szempontú rezilienciakutatás eredményei Magyarország két régiójának LHH térségeiben

Műhely

Vígh Katalin: Törvényi változások a gyakorlatban – gyermekvédelmi szakellátás a fővárosban 2014 után. Három interjú

Recenzió

Krémer Balázs: Még egy könyv a szociálpolitikáról
Tomka Béla: Szociálpolitika – fejlődés, formák, összehasonlítások. Osiris, 2015, 250 o.
Sziklai István: Az idősödés idejétmúlt nézőpontja, a halál egyenlőtlenségei és mindezek következményei
Krémer Balázs: Mi is a kétségbeejtő abban, hogy tovább élünk? avagy Az idősödési válság és a halál egyenlőtlenségei. Napvilág Kiadó, 2015, 224 o.
Czinderi Kristóf: Hová tart a komp-ország?
Ladányi János: Önpusztító nemzeti habitus. L’Harmattan, 2015, 88 o.