2019/1.

Tanulmányok

Misetics Bálint: Kevesebbet, kevesebbeknek: a lakásfenntartás önkormányzati szintű támogatása 2015 után
Vastagh Zoltán: Nem-kognitív készségek fejlesztését célzó közösségi szemléletű szociális programok hatásvizsgálatának mérőeszközei

Magyar Valóság

Kaló Zsuzsa - Hegedűs Judit - Bihari Zsófia - Szécsi Judit: A gyermekvédelmi szakellátásba kerülő lányok szerhasználati tapasztalatai és kezelésbe kerülésük jellemzői egy kvalitatív kutatás tükrében

Alapjövedelem

Georg Vobruba: Hogyan szabadíthatjuk ki az alapjövedelmet az utópia csapdájából?

Szociálpolitika története

Angliai Erzsébet 1601-es szegénytörvénye. Törvény a szegények helyzetének javításáról

Dokumentum

Thomas Piketty és Antoine Vauchez: Kiáltvány az Európai Unió demokratizálására

Recenzió

Virág Ádám: Az önellátó gazdaság és a kertkultúra újjáélesztésének kísérletei (Csoba Judit: A szociális földprogram társadalmi és munkaerőpiaci integrációs szerepe a vidéki Magyarországon, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen 2017, 191 o.)