Kiadványok böngészése

Szerző szerint:

Balipap Ferenc, Ismerjük meg a settlementet - 1989/1.
Balipap Ferenc, A magyarországi settlement története - 1989/2.
Balipap Ferenc, Ismerjük meg a settlementet - 1990/1.
Borsos Endre, A magyar lakásügy a háború kezdetét?l - 1990/2.
Balipap Ferenc, Fejezetek a szociális és szociálpolitikai képzés történetéb?l I. - 1990/5.
Balipap Ferenc, Fejezetek a szociális és szociálpolitikai képzés történetéb?l II. - 1990/6.
Brian O'Connel-Virginia A. Hodgkinson, A nonprofit szektor felépítése és problémái az Egyesült Államokban - 1991/1.
Balázs Magdolna, Az Alapítványi élet indulása Magyarországon - 1991/1.
Bagó József, Az aktív munkaer?-piac politika esélye Magyarországon - 1991/2.
Benda Gyula, A KSH társadalomstatisztika f?osztályán folytatott szegénységvizsgálatról 1975-1979 - 1991/4.
Bánfalvi Csaba, A munkanélküliek szociális jellemz?ir?l - 1991/4.
Boócné Sáfár Gyöngyi, A csecsem?halálozás társadalmi vonatkozásai - 1991/4.
Budai István-Tordainé Vida Katalin, Szociális képzés Bázelben - 1991/6.
B?hm Antal, Depressziós zónák helyi társadalmai - 1992/2.
Bánfalvi Csaba, Civil kezdeményezés a munkanélküliek között - 1992/3.
Bill Jordan, Jótékony jó tanácsok - 1992/3.
Bill Jordan, Bölcs tanácsadás - 1992/4.
B. Aczél Anna-Darvas Ágnes-Mányai Judit, Szociális munkás képzés a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképz? F?iskolán - 1992/5.
Bill Jordan, A háború utáni megújhodás - 1992/6.
Bill Jordan, A szociális munka bemutatása - 1993/2.
Budai István, A szociális és a pedagógus szakma határán - 1993/3.
Bill Jordan, A szociális munka bemutatása - 1993/4.
Betlen Anna, Érdekvédelem vállalkozás nagypolitika - 1993/4.
Bognár Mária, Gondolatok a tereptanár-képzésr?l - 1993/4.
Bácskai Erika, A drogmegel?zés hatékonysága - 1993/6.
Bácskai Erika-Gerevich József, Adalék a magyarországi droghelyzet tisztázásához - 1993/6.
Bill Jordan, Szociális munka a posztindusztriális társadalomban - 1994/1.
Bill Jordan, Szociális munka a gyakorlatban - 1994/2.
Bagó József, Kormányzati aktivitások a hátrányos helyzet? munkaer?piaci rétegek támogatása érdekében - 1994/5.
Bánfalvy Csaba, Egy tanulságos segít?rendszer az ökumenikus Szeretetszoglálatnál - 1994/5.
Betlen Anna, Kísérlet a munkaer?piacon - 1994/6.
Budai István, Lépések az európai szellemiség? szociális képzés irányába - 1995/3.
Berend T. Iván, Átalakulása a világgazdaság perifériáin - 1995/5.
Bíró Albin-Bíró A. Zoltán, Elszegényedési jelenségek a csíki-medencében - 1995/6.
Bóta János, Reprodukciós jogainkról - 1996/2.
Bagó József, Bagó József - A fiatalok foglalkoztatásának helyzete, munkanélküliségük csökkentésének lehet?sége - 1997/1.
Bánfalvy Csaba , A feln?tt értelmi fogyatékosok munkavégzési jellemz?ir?l - 1997/4.
Barbara E. Kritzer , A társadalombiztosítás privatizációja - a chilei tapasztalatok - 1997/4.
Bruno Mattéi, Fogadjuk el természetesként a munkahelyi baleseteket - avagy a szakmai kockázat fo - 1997/5.
Béres Csaba, Halmozottan hátrányos helyzetben - fogyatékos gyermekeket nevel? családok a társadalomban - 1997/6.
Balikó Márta, A pécsi Szociális Kerekasztal eddigi története - 1998/3.
Bokor Judit, Finnország és a n?k - a választójogtól a jóléti államig és tovább - 1998/3.
Bajner Mária, Nemi el?ítéletek a nyelvben - 1998/4.
Breitner Péter, Hajléktalanná válás lépcs?fokai - 1999/1.
Budai István, No, hol is tartunk.? - 1999/2.
Bényei Zoltán - Gurály Zoltán - Gy?ri Péter - Mezei György, Tíz év után - 2000/1.
Bagó József, A hazai foglalkozáspolitika közelítése az európai normákhoz - 2000/3.
Bödey János - Spitzer Tibor, "Nem szabad kerületi pénzb?l nyomornegyedet létrehozni" - 2000/3.
Borbélt Tibor Bors, Esetmunka, szervezet, diszfunkciók - 2000/5.
Babusik Ferenc, Kutatás a roma gyerekeket képz? általános iskolák körében - I. - 2000/6.
Babusik Ferenc, Kutatás a roma gyerekeket képzo általános iskolák körében - II. - 2001/1.
Bakos Anita, általános iskolák körében - 2001/1.
Budai István, A szociálmunkás-képzés dilemmái a tanterv- és képzésfejlesztés tükrében - 2001/2.
Boda Zsolt, Méltányos kereskedelem elvei - 2001/4.
Bódi Ferenc, A szociális ellátórendszer öröklött hiánya a falvakban - 2001/4.
Budai István, A szociálismunkás-képzés dilemmái a tanterv- és képzésfejlesztés tükrében II. - 2001/4.
Bagó József, Az Európai Unió foglakoztatáspolitikai intézményrendszere - 2001/5.
Budai István, A szociálismunkás-képzés dilemmái a tanterv- és képzésfejlesztés tükrében III. - 2001/5.
Balogh András, Páriákból politikai entitás? - 2001/6.
Bíró Béla, Fogalmak és indulatok - 2002/1.
Balázs Péter, A szolidaritás határai Európában - 2002/2.
Bagó József, A foglalkoztatáspolitika nemzetközi normái - 2002/4.
Babusik Ferenc-Dr. Papp Géza, A cigányság egészségi állapota - 2002/6.
Bagó József, A foglalkoztatáspolitika tanításának módszere - 2003/1.
Bugarszki Zsolt, A szociális munka új lehetoségei a pszichiátriai betegek ellátásában - 2003/1.
Barabás Miklós, Civil igen Európára! - 2003/1.
Bényi Mária, áBRA - 2003/4.
Bíró Gyula - Vadász Anikó, A hajléktalan személyek sérelmére elkövetett b?ncselekmények egyes kérdései - 2003/4.
Bényi Mária, A cigánytelepek közegészségügyi helyzetében bekövetkezett változásai 1997 óta - 2003/4.
Bill Jordan, ?Kemény szeretet? ? Szociális munka, társadalmi kirekesztés és a harmadik út" - 2003/4.
Bányai Em?ke, A családokat támogató szolgáltatások integrációja - 2003/5.
Betlen Anna, Mint aki rajzszögbe ült? - 2003/5.
Borsody Gyöngyi, Feminista gondolatok az új Európai Közösségr?l - 2003/5.
Borsos Terézia, Néhány észrevétel Gáthy Vera: Jelnyelvi tolmácsok cím? cikkéhez - 2003/6.
Budai István, ??szakmai identitásában megerosödve lépjen ki a gyakorlatba??1 - 2004/1.
Babusik Ferenc, Hozzáférési különbségek az egészségügyi alapellátásban - 2004/4.
Bugarszky Zsolt, A szociális szolgáltatások újjászületése Magyarországon - 2004/4.
Barcsi Tamás, Az emberhez méltó halál lehetosége: az eutanázia és alternatívája1 - 2004/5.
Babusik Ferenc, Hozzáférési különbségek az egészségügyi alapellátásban - 2004/5.
Bartók Péter, A filozofikus kisteve1 - 2004/6.
Bujalos István, Igazságosság Amerikában - 2005/3.
Babusik Ferenc, Roma vállalkozások, vállalkozó romák - 2005/5.
Babusik Ferenc, Ábra - 2005/5.
Berszán Lídia, A fogyatékos személyek védelme - 2005/5.
Berszán Lídia, Ábra - 2005/5.
Bugarszki Zsolt, A közösségi pszichiátriai ellátásról - 2006/1.
Budai István - Csoba Judit - Goldmann Róbert, A szociális képzések magyarországi fejlodésének fobb állomásai - 2006/2.
Bánfalvi István - Havasi Éva - Ulicska László, Bemutatkozik a METOD - 2006/3.
Bányai Em?ke, A szociális munka szupervíziója történeti megközelítésben - 2006/4.
Bass László, Egy év ? szociális problémák változásai egy hátrányos helyzetu kistérségben1 - 2006/4.
Bass László, Ábra - 2006/4.
Budai István, Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. - 2006/6.
Berszán Lídia, A fogyatékos gyermeket nevelo családok megküzdési esélyei Romániában - 2007/1.
Berszán Lídia, Ábra - 2007/1.
Budai István, Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez II. - 2007/1.
Babusik Ferenc, Magyarországi cigányság ? strukturális csapda és kirekesztés - 2007/1.
Babusik Ferenc, Ábra - 2007/1.
Budai István, Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez III. - 2007/2.
Barcsi Tamás, A hatékonyságtól a harmóniáig - 2007/4.
Baráth Árpád, Függelék - 2007/5.
Baráth Árpád, Kik a kirekesztettek és miért? - 2007/5.
Babken V. Babajanian, A jólét állam leépítése a posztszocialista Örményországban - 2007/6.
Bálint Mónika - Köll? János, A gyermeknevelési támogatások munkaer?-piaci hatásai - 2008/1.
Bálint Mónika - Köll? János, Ábra - 2008/1.
Babusik Ferenc, A romák foglalkoztatási diszkriminációja a munkaer?piacon - 2008/2.
Bass László - Darvas Ágnes - Ferge Zsuzsa - Sion Mihály, A gyerekszegénység csökkentése továbbra is kulcskérdés - 2008/4.
Borbély-Pecze Tibor Bors, Az aktív korú inaktívak mobilizálása - 2008/4.
Béres Tibor - Lukács György, Kamatos pénz a Csereháton - 2008/5.
Bánfalvy Csaba, A fogyatékos emberek iskolai integrációjáról. (A magyarországi integrációs folyamat és helyzet) - 2009/2.
Bányai Borbála - Légmán Anna, Pszichiátriai betegek szociális intézeti környezetben - 2009/2.
Barcsi Tamás - Bécsi Zsófia, Közösségek a globalizáció (és a válság) korában - 2009/2.
Bill Jordan, A szociális munka és a világszegénység - 2009/4.
Bányai Em?ke, A megbékélés útjai - 2009/4.
Budai István, Az interprofesszionális együtt m?ködés és a szociális munka - 2009/5.
Blaskó Zsuzsa, Születési kohorsz-vizsgálatok itt hon és külföldön ? tapasztalatok és tanulságok - 2009/6.
Bass László, Az "Út a munkához" program hatása - egy kérd?íves felmérés tapasztalatai - 2010/1.
Bridget Anderson - Julia O'Connell-Davi, Keresletfüggő-e az emberkereskedelem? - 2010/2.
Blaskó Zsuzsa, Meddig maradjon ott hon az anya? - A gyermekfejlődés szempontjai - 2010/3.
Budai István, Húsz év után - önkritikusan - 2010/4.
Berki Erzsébet, Munka és fogyasztás, avagy mire jó a vasárnapi séta - 2010/4.
Baji Petra - Gulácsi László, „Beteg önrész” - a lakosság fi zetési hajlandósága az egészségügyi szolgáltatásokért - 2010/4.
Böcskei Balázs, Reménytől sújtva - 2010/4.
Barbara R. Bergmann, Svéd típusú jóléti állam, vagy alapjövedelem - melyik élvezzen prioritást? - 2010/5.
Béres Tibor, Egy új közösségi hitelezési módszer - CAF (Comunidades Autofinanciadas) - 2011/1.
Bugarszki Zsolt, Intézménytelenítés Magyarországon a mentális problémák kezelése területén - 2011/2.
Balla Edit, Csődöt mond-e a szociális munka az alkoholbeteg hajléktalan emberekkel Berlinben? - 2011/3.
Bakos Péter, Lakhatás, mindenekelőtt - 2011/3.
Bányai Emőke, Elektromos könyvek a szociális munkáról - 2011/4.
Becze Orsolya - Bodor-Eranus Eliza, Az erősek a gyorsak - 2011/5.
Bognár Mária, Egy sikeres kezdeményezés a korai iskolaelhagyók integrálására: az FSZK Dobbantó programja - 2011/6.
Bruckner László - Gulyásné Fehér Ildikó - Kovács Anikó - Nagy Orsolya, A munkaerőpiacra való felkészítés feltételei és lehetőségei az oktatási intézményekben - 2011/6.
Baráth Árpád, Spiritualitás és szociális munka - 2012/1.
Breitner Péter, Zárszó a 2009. évi hajléktalanügyi országjelentéshez - 2012/4.
Budai István - Kozma Judit, A kompetencia-alapú közösségi munkás-képzés fejlesztéséről - 2012/5.
Bugarszki Zsolt, A mentális problémák felépülés alapú megközelítése - 2013/5.
Bugarszki Zsolt, A magyarországi szociális munka válsága - Vitaindító gondolatok - 2014/3.
Budai István - Puli Edit, Együttműködés a szociális szolgáltatásokban Nemzetközi kitekintés - 2015/1.
Bugarszki Zsolt - Kondor Zsuzsa, Észrevételek a magyarországi intézményi férőhelykiváltás koordinálásáról - 2015/2.
Both Éva - Kuslits Gábor, A legjobb érdek érvényesítése a gyermekvédelmi szakellátásban. Kerekasztal-beszélgetés a gyerekvédelem aktuális kérdéseiről - 2015/4.
Benkő Fruzsina, Én "csak" egy gyerekprogramot akartam. A perei SZIA InDaHouse Hungary program születése és jelene - 2015/4.
Béres Tibor, Az élelmiszer-uzsoráról - 2015/5.
Bogács Ernő - Rácz Andrea, Gyermekvédelem és szakmai integritás - 2016/3.
Bass László, Értük és velük. Színházzal az előítéletmentes fiatalokért - 2016/5.
Bognár Virág Katalin, Partnerek - támogatási szükségletek felmérése felnőtt súlyos és halmozott fogyatékossággal élő férfiak körében Biográfiai megközelítés - 2017/2.
Breitner Péter - Rész Levente, "Azóta kedvesebb vagyok az emberekhez" A szociális esetmunka és a közösségi adománygyűjtés összekapcsolása a Van Esély Alapítvány gyakorlatában - 2017/3.
Bíró Judit, Kritikai kriminológia (Borbíró Andrea, Gönczöl Katalin, Kerezsi Klára, Lévay Miklós (szerk.): Kriminológia, Budapest, 2016, Wolters Kluwer, 1031 oldal) - 2017/3.
Bernát Anikó - Simonovits Bori - Kozma Ágnes - Kopasz Marianna, Értelmi fogyatékossággal élő felnőttek életminősége intézetben, lakóotthonban és magánháztartásban - 2017/5.

Legfrissebb számaink megrendeléséhez kérjük kattintson ide!