A Szerkesztőség címe:
1094 Budapest, Angyal u. 1–3. 1/121.
Telefon: 0620-519-6514
E-mail: esely@esely.org

A Szerkesztőség munkatársai:
Főszerkesztő: Nyilas Mihály
Olvasószerkesztő: Kürti Judit
Szerkesztőségi titkár: Erdei Enikő
Tördelőszerkesztő: Siba László